0  vare(r) i kurven  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK

Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Bringstrup Blomster i netbutikken http://www. bringstrupblomster.dk. 
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået anden skriftlige aftaler mellem dig som køber og Bringstrup Blomster. 


Dokumentation og vejledning. Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Bringstrup Blomster. 
Modtager du yderligere oplysninger eller rådgivning fra Bringstrup Blomster, er denne af vejledende art.

Levering. Ved levering i de fleste større byer er det muligt at afgive bestilling også efter kl. 12.00 til levering samme dag. Ved levering til landområder og mindre byer, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00, for at kunne levere samme dag. Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.
Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest fredag kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 12.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 12.00, skal vi have din bestilling senest 5 timer før begravelsen finder sted. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 11.00

Levering af varer fra Bringstrup Blomster anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Risikoen for varerne. Risikoen for varer købt af Bringstrup Blomster overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

 

Reklamation. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Bringstrup Blomster, skal påberåbes første hverdag efter levering. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

 

Pris og betaling. I vores netbutik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort. Priser oplyst i netbutikken på web-adressen http://www.bringstrup-blomster.dk er som standard vist inkl. moms. Med et enkelt klik kan prisen vises ekskl. moms.

Fortrydelsesret. Bringstrup Blomster garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Bringstrup Blomster er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer skal rettes til forretningen, Bringstrup Blomster, kastrupvej 29, 2300 København S. Email: ordre@bringstrupblomster.dk En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Ifølge Forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1 jf. § 9, stk. 2, nr. 1, er der ikke fortrydelsesret på køb af varer til husholdningens løbende forbrug, herunder vin, chokolade, specialiteter og blomster.

 

Hvis modtageren ikke er hjemme: Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren eller aflevere til naboen, gøres dette. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente chokoladen snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller dagstemperaturer under frysepunktet, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.
Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtager eller afsender kontaktet pr. telefon.
Har du ikke givet mulighed for at sætte bestillingen, tages bestillingen med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Ved ekstra levering af buketten koster det kr. 65. Kunden modtager ikke automatisk bekræftelse, når levering har fundet sted. Ønskes en bekræftelse rettes henvendelse til Bringstrup Blomster, kastrupvej 29, 2300 København S. Email: ordre@bringstrupblomster.dk